top of page

PREDPOVEĎ MARKUSA BÖSCHA


Prepis a preklad videa z 21.1.2022 od Markusa Böscha:

Koniec starej zeme! Astrológovia prebuďte sa. Je najvyšší čas prevziať zodpovednosť.


Na základe zákonov čísiel a ich kvality viem predvídať, čo sa stane. V mojom videu spred týždňa som hovoril o tom, čo nás teraz na tejto Zemi postihne. V rokoch 2022-2023 sa udejú pozemské zmeny, ako následok nesprávne smerovanej slobodnej vôle ľudí. Zároveň bude popri týchto ľudských zmenách prebiehať veľka očista Zeme cez prírodné katastrofy. V roku 2024 naberú na obrovskej sile a ešte silnejšie budú v roku 2025. Hovorím o tom preto, aby toto dianie potvrdili aj astrológovia.

Pozemské zmeny, pochádzajúce zo svojvôle človeka, ktoré budú prebiehať do roku 2024, nie je možné pozorovať pri mechanickom kolobehu Zeme. Ale v roku 2025 tu príde k obratu - Zem sa zastaví, prestane sa nakrátko otáčať okolo svojej osi. Podľa výpočtov na základe zákonov čísiel (tabuľky zostavené podľa spisu Luciena Siffrida z roku 1930 – článok podľa prvého videa) môžeme vidieť, že v roku 2027 Zem opäť nadobudne svoj normálny rytmus a zavládne nový poriadok v zákonoch čísiel. Vtedy už bude Zem bytostnými silami očistená, pripravená prijať nových obyvateľov. Ale len tých, ktorí sa stali v duchu novými. Ostatní by totiž len postávali a namiesto novej výstavby by túžili po návrate všetkého starého, falošného, čo muselo očistou zaniknúť. Ale nič staré sa už nevráti. Všetko musí byť NOVÉ – a príde to s nečakanou veľkou rýchlosťou.

V rokoch 2024 a 2025 by už žiaden človek nemal byť na starej Zemi - v tom čase budú bytostné sily intenzívne pracovať na premene Zeme. Pracujú už teraz, ale toto ich pôsobenie postupne natoľko zosilnie a sa urýchli, že všetko nesprávne dielo ľudí, domy a budovy, autá…, atď. bude zničené, premenené na prach. Bytostné sily majú pred sebou veľa práce. Žiaden človek v tom čase nebude môcť byť na Zemi, neprežil by to.

Len malý húf ľudí sa nechá viesť bytostnými, aby sa dostal do bezpečia pred prírodnými katastrofami. Nastane veľká záchranná akcia - v roku 2024. Podľa výpočtov sa už od 2025 budú diať na Zemi obrovské zmeny – stará mapa Zeme sa úplne zmení. Mnohé krajiny a kontinenty zaniknú a iné nové sa vynoria. Stane sa to, čo bolo pred vekmi predpovedané.

Astrólogovia, obdarení talentom a schopnosťami, by sa mali teraz usilovať, aby tieto udalosti potvrdili a zvestovali o nich tiež.

Od roku 2027 sa teda obnoví normálny obeh Zeme. Zachránený bude každý človek, ktorý má v sebe túžbu po Svetle a má vieru v Stvoriteľa. Bude vedený a ochraňovaný zo Svetla, aby sa mu nič nestalo. Mnohí zažijú silné pôsobenie prírodných katastrof, ale tieto sa priblížia k nim len po určitú pre nich bezpečnú hranicu, tak aby sa im nič zlé nestalo. Preto je dôležitá viera a dôvera v Stvoriteľa, pravdivo stáť vo Svetle. Svetlom myslím Božie Svetlo, nie slnko. Aj staré slnko zanikne. Božie Svetlo nás drží pri živote – len jemu vďačíme za život.

Aj astrológovia by mali zvestovať o blížiacich sa udalostiach, bez pochybovania a kolísania. Ja nepochybujem, lebo podľa zákonov čisiel viem, že to tak bude. Ak 30 rokov vládol v zákonoch čísiel stále rovnaký poriadok a tento sa teraz v roku 2024 skončí a od 2025 sa dostane do chaosu, ktorý som výpočtami zistil, tak viem, že nastane obrat… Zem sa stane jemnejšou a svetlejšou, a bude pozdvihnutá na vyššiu obežnú dráhu vo vesmíre. Dva roky -2025-2026- bude vládnuť na Zemi veľký chaos. Až keď sa upokojí, človek sa bude môcť opäť vrátiť na Zem. Začne sa nová výstavba.

Astrológovia, vezmite si tieto slová k srdcu. Ste tu preto, aby ste aj vy varovali pred prírodnými katastrofami, ktoré stoja predo dvermi. Videl som to, a čísla sú toho dôkazom.

70 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Logo Klubu

Yorumlar


bottom of page